Rubrikbild

Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgifterna varierar beroende på om felparkeringen har skett på gatumark eller tomtmark. På gatumark är det stadsfullmäktige som står för regleringen och på tomtmark är det fasighetsägaren som avgör avgifterna.
Här kan du läsa om några exempel på där där du kan få en felparkeringsavgift. Observera att det är bar några exempel som tas upp. 
Tomtmark
Kontrollavgift 600 kr
Om t ex avgiften inte är erlagd, månadskort eller p-skiva saknas eller inte är synligt, biljetten utgången eller om föraren har parkerat utanför markerad plats.
Kontrollavgift 600 kr
Om du saknar parkeringstillstånd, har parkerat på en sträcka eller i en zon där det är parkeringsförbud eller på reserverad/förhyrd plats.
Kontrollavgift 1000 kr
Om du t ex.har parkerat på en parkeringsplats för rörelsehindrade utan att ha handikappstillstånd.
 
Parkeringsanmärkningar
Parkeringsanmärkning 400 kr (gatumark)
Om du inte har betalt din parkeringsavgift eller parkerar för länge på en plats där det är tillåtet att parkera.
Parkeringsanmärkning 600 kr (gatumark)
 Om du har parkerat där det råder förbud mot parkering. 
Parkeringsanmärkning 800 kr (gatumark)
Överträdelser mot förbud om att stanna eller parkera
Parkeringsanmärkning 1.000 kr (gatumark)
Om du har parkerat där det är förbud att stanna (te x på gångbana eller trottoar), på plats för rörelsehindrad och inte har handikappstillstånd, på- eller inom 10 meter före övergångsställe/cykelöverfart, på busshållsplats, i kollektivkörfält eller om du har parkerat så att det är en fara eller hinder i trafiken..
 

Felparkeringsavgifterna varierar beroende på om felparkeringen har skett på gatumark eller tomtmark. På gatumark är det stadsfullmäktige som står för regleringen och på tomtmark är det fasighetsägaren som själv avgör vilka avgifter som ska gälla.

Här kan du läsa om några exempel på där där du kan få en felparkeringsavgift. Observera att det är bar några exempel som tas upp.

Tomtmark

Med tommark avses enskild plats, privat mark, generellt avgränsade markparkeringar samt parkeringshus och garage. Om du parkerar fel på tomtmark så riskerar du att få en kontrollavgift.

Kontrollavgift 400 kr

Om t ex avgiften inte är erlagd, månadskort eller p-skiva saknas eller inte är synligt, biljetten utgången eller om föraren har parkerat utanför markerad plats.

Kontrollavgift 600 kr

Om du saknar parkeringstillstånd, har parkerat på en sträcka eller i en zon där det är parkeringsförbud eller på reserverad/förhyrd plats.

Kontrollavgift 1000 kr

Om du t ex.har parkerat på en parkeringsplats för rörelsehindrade utan att ha handikappstillstånd.

 

Gatumark

Med gatumark avses offentlig plats, allmän platsmark samt  generellt alla gator och torg. Om du parkerr fel på gatumark så riskerar du att få en parkeringsanmärkning.

Parkeringsanmärkning 400 kr (gatumark)

Om du inte har betalt din parkeringsavgift eller parkerar för länge på en plats där det är tillåtet att parkera.

Parkeringsanmärkning 600 kr (gatumark)

Om du har parkerat där det råder förbud mot parkering. 

Parkeringsanmärkning 800 kr (gatumark)

Överträdelser mot förbud om att stanna eller parkera

Parkeringsanmärkning 1000 kr (gatumark)

Om du har parkerat där det är förbud att stanna (te x på gångbana eller trottoar), på plats för rörelsehindrad och inte har handikappstillstånd, på- eller inom 10 meter före övergångsställe/cykelöverfart, på busshållsplats, i kollektivkörfält eller om du har parkerat så att det är en fara eller hinder i trafiken.

 

Bestridande av kontrollavgift eller parkeringsanmärkning

Läs mer om hur du gör en reklamation.

Skriv ut