Rubrikbild

MC-parkering

När du parkerar din MC på gatumark, i något av Parkering Malmös parkeringshus eller någon annan tomtmarksyta gäller samma regler som när du parkerar en bil. Din p-biljett ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln.
För att minska risken för att din biljett eller ditt månadskort blir stulet kan du köpa en låsbar biljetthållare. Den kostar 50 kronor och finns att köpa ivårt Kundcenter på Östergatan 39 eller i P-huset Hyllie.
Betalningslaternativ

MC-säsongen är här! Tänk på att det är samma parkeringsregler för MC som gäller för bil. 

Det är tillåtet att parkera din MC på p-plats som är avsedd för bil, men då måste du betala samma avgift som gäller för bil. Din p-biljett ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Det är tillåtet att parkera mer än en MC i varje parkeringsruta men tänk på att du ska betala avgift per fordon.

De p-platser på gatumark som är markerade P MC är avgiftsbefriade, (även om det är avgift på övriga platser på parkeringsytan).

MC-parkering i Malmö

Vi har p-platser avsedda för MC i flertalet av våra parkeringsanläggningar.  På gatumark finns MC-parkering på följande platser:

Cederströmsgatans p-plats (Bulltofta rekreationsområde).
Davidshallstorg, (mitt emot nr 3-5).
Edward Lindahlsgatan 22. 
Gamlebrovägens p-plats (Sibbarp).
Kanalgatan vid vändzon.
Kristianiagatan intill Bylgiahuset.
Kungsgatan, (mitt emot nr 50).
Limhamnsvägens p-plats (t-bryggan).
Närkesgatan vändzonen, (mitt emot 1b).
Regementsgatan p-plats (mitt emot nr 20).
Ribersborgsvägen p-plats (kallbadhuset).
Roskildevägens p-plats.
Segevångsgatan p-plats (mitt emot nr 1).
Själlandstorget intill skolan.
Stortorget p-plats.
Östra Promenaden (mitt emot  7a).

Telefon parkering

Som ett alternativ till parkeringsbiljett kan du betala med mobiltelefonparkering, läs mer.

P-skiva

I Malmö är det enligt lokala trafikföreskrifter tillåtet att parkera MC eller EU-moped utan p-skiva. Observera att den begränsade parkeringstiden ändå gäller.

Hyra p-plats för MC

Vill du ha en permanent parkeringsplats för din motorcykel? Kontakta vårt Kundcenter, klicka här.

Skriv ut