Gå till innehåll
Meddelande till våra kunder Fr o m 1 april hänvisar vi de kunder som vill överklaga en kontrollavgift att vända sig via mejl eller telefon till Hojab Parkeringsservice. Vi vill också meddela att vi den 1 april kommer att stänga serviceluckan vid cykelpassagen i P-huset Hyllie, och hänvisar då våra kunder till Kundservice på Arenagatan 12. Se "Läs mer" för information om öppettider.
Läs mer

Frågor&svar

Här kan du hitta svar på några av de vanligaste frågorna som vi ofta får från våra kunder. Får du inte svar på din fråga här, eller på övriga sidor på vår hemsida, är du välkommen att kontakta oss (använd formulär längst ner på sidan).

 • Om du hyr p-plats hos oss kan du välja att betala månadsavgiften på fyra olika sätt.

  Din parkering ska du betala i förskott, och du kan välja mellan fyra olika sätt:
  - E-faktura (anmäl via din bank)
  - PDF (meddela genom att mejla vårt Kundcenter)
  - Autogiro (anmäl via din bank)
  - Pappersfaktura (tillkommer en avgift på 45 kr/faktura)

  Läs mer här om olika betalsätt>>

 • Parkering på rörlig plats innebär att du tar första lediga plats inom området. Du hanterar sedan din parkering via Kundportalen där du bland annat lägger in och byter registreringsnummer.  

  Parkering på fast plats innebär att du hyr en numrerad plats, som du alltid ställer ditt fordon på. När du en fast plats behöver du inget p-kort i bilen. Om någon obehörig parkerar på din plats, kontaktar du vår jour på telefonnummer: 040-605 69 44.

  Läs mer här>>

 • Om du hyr parkeringsplats via oss och råkar ut för stöld eller inbrott i din bil finns det vissa fall då Parkering Malmö ersätter din självrisk upp till 1 500 kr.

  Läs mer här när du har möjlighet att få ersättning>>

 • När du har abonnemang hos Parkering Malmö löper det enligt överenskommelse tillsvidare. När du ska säga upp abonnemanget ska detta ske senast en kalendermånad före innevarande abonnemangsperiods utgång.

  Via Kundportalen
  Du avslutar ditt abonnemang via vår kundportal. Under ”Min parkering” klicka på kugghjuls-symbolen som ligger till vänster om ”registreringsskylten”. Välj ”Avsluta ”.

   

   

 • Bomsystemen varierar lite i hur de fungerar. All information om hur du ska gå tillväga står på pelaren vid infartsbommen.
  Läs mer här hur de flesta bomsystem fungerar>>

 • I alla våra parkeringsautomater på tomtmark, kan du betala i efterhand om du inte vet på förhand hur länge du behöver parkera.

  Dra ditt kredit- eller bensinkort i betalautomaten när du kommer och ange det maxbelopp som får debiteras ditt konto om du glömmer att checka ut innan du lämnar parkeringsplatsen. När du återkommer till parkeringsplatsen och ska avsluta parkeringstiden så drar du samma kort igen i parkeringsautomaten som du gjorde när du kom. Parkeringstiden avslutas. Det tidigare maxbeloppet reduceras till kostnaden för den faktiska parkeringstiden. Om du glömmer att checka ut, checkas du automatiskt ut när tiden för det angivna maxbeloppet infaller. Detta belopp debiteras ditt konto.


  Obs! Du kan inte betala p-avgift för två bilar med samma kort vid samma tillfälle vid efterskottsbetalning. Om du drar kortet två gånger så tror systemet att du checkar ut igen och du riskerar då att få parkeringsböter.

 • På alla våra parkeringsytor utan bomsystem kan du betala med mobilen. Du kan antingen ladda ner någon av betalapparna (våra samarbetspartners är Mobill, Easypark samt Parkster), skicka ett sms, använd automatiserat talsvar eller ring mobilaktörernas kundtjänst.

  Parkeringstiden startas genom att du aktiverar parkeringen i appen, ringer ett kort samtal eller skickar ett sms. Alla parkeringsområden är numrerade. Numret står alltid angivet på biljettautomaten och detta nummer ska du hänvisa till när du betalar. Var noga med att du anger rätt zon. 

 • Mobiltelefonparkering är kostnadsneutral hos oss om du parkerar med Parkster, EasyPark eller Mobill. Mobilparkeringsföretagen kan dock erbjuda tjänster, som t.ex. navigering till p-platser och förslag på adresser via GPS sökning, vilket kan kosta extra om du väljer att använda denna extra service.

 • Registreringsnummer kan inte ändras i efterhand. Du måste göra ett nytt köp med korrekt registreringsnummer.

 • Biljett eller kvitto skrivs inte ut, men om du vill ha ett kvitto på ditt p-köp kan du vid utcheckning välja att antingen få kvitto skickat till dig genom att ange din e-postadress i automaten, eller skriva ut det i efterhand via pkvitto.pmalmo.se.

   

   

 • Du har ett långtgående ansvar att se till att fordonet är uppställt enligt de parkeringsbestämmelser och villkor som gäller på platsen.

  Det är din skyldighet att skriva in fordonets registreringsnummer på ett korrekt och fullständigt sätt så att det är möjligt för parkeringsvakten att kontrollera att parkeringsavgiften har betalats. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att fordonets registreringsnummer anges i sin helhet, dvs att de bokstäver och siffror som skrivs in överensstämmer med vad som står angivet på fordonets registreringsskylt. Om detta inte sker får det till följd att parkeringsvakten inte kan kontrollera att du betalt parkeringsavgiften.

  Om du trots ovan anser att du har fått en felaktig kontrollavgift kan vända dig till vår Reklamation. Varje reklamationsärende prövas enskilt mot de bestämmelser och rättspraxis som gäller för parkering på tomtmark.

 • Nej, det går enbart att betala med kreditkort i parkeringsautomaten. Du kan fortfarande betala med mobilbetalning via app eller sms.  Var noga med att uppge rätt zonkod. Denna står angiven på skyltarna i anslutning till automaten.

 • Nej, i parkeringsautomaten kan du bara betala med kreditkort. Du kan fortfarande betala med mobilbetalning via app eller sms.  Var noga med att uppge rätt zonkod. Denna står angiven på skyltarna i anslutning till automaten.

 • Parkeringsvakterna kontrollerar om fordonet har en giltig betalning genom att med sin handenhet scanna registreringsnumret.

 • När parkeringsautomaten inte använts på ett tag, går den ner i viloläge för att spara ström. Tryck på automatens startknapp – följ grön pil på klisterdekalen – för att sätta igång displayen.

 • Nej, det är inte möjligt att förlänga parkeringstiden genom parkeringsautomaten. Behöver du stå längre, måste du starta en ny parkering. Vill du kunna förlänga din p-tid rekommenderar vi dig att istället använda mobilbetalning. Genom app eller sms kan du enkelt förlänga p-tiden från där du befinner dig.

 • Är automaten trasig använder du dig smidigast av mobilbetalning. Var noga med att du uppger rätt zon – står angivet på skylt i anslutning till automaten. På vissa ytor kan du betala parkeringen med hjälp av en annan närliggande automat – säkerställ att det är samma zonkod på båda automaterna innan betalning.

  Vi är också tacksamma om du ringer och felanmäler parkeringsautomaten med hjälp av det telefonnummer som står på klisterdekalen. Uppge parkeringsautomatens nummer som också står angivet på dekalen.

 • Ja, genom att sätta in/presentera samma kreditkort som du använde när du påbörjade parkeringen, kan du välja att avsluta parkeringen. Du betalar då enbart för den tid som du stått parkerad.

 • För dig som har elbil finns över 100 laddplatser i Parkering Malmös egna parkeringsanläggningar, och sammanlagt drygt 150 publika laddplatser i Malmö. Observera att det endast är tillåtet att parkera fordon som laddas på laddplatserna. Om du parkerar på dessa platser utan att ladda riskerar du att få en kontrollavgift. 
  Läs här var du kan ladda din elbil>>

 • Vill du hyra en parkering med laddmöjlighet för en längre period, är det möjligt. Du bokar då ett abonnemang som ger dig möjlighet att stå på laddplatsen medan bilen laddas. När bilen är fulladdad ställer du den på någon av de andra p-platserna. 
  Läs mer här hur du bokar abonnemang för att hyra en parkeringsplats>>

 • För dig som kommer med släp eller tyngre fordon har Parkering Malmö anvisade markytor i Hyllie.

  Tunga fordon över 3,5 ton får endast parkeras på den Västra parkeringsytans bortre del (den del som har grus som markunderlag). Taxan för ett tungt fordon är 15 kr/tim, 50 kr/5 tim, 120 kr/kalenderdygn. Varje registrerat fordon betalar avgift.
  Läs mer här>>

 • Parkering Malmö har inga ställplatser för husbil. Vi hänvisar till Sibbarps Camping - läs mer på Malmö stads hemsida

 • På Hyllie Väster grusyta går det bra att hyra hela ytan för parkering av tunga registrerade fordon till ett pris av 2 400 kr exkl moms/kalenderdygn. Det är inte tillåtet att ställa upp annat än tunga registrerade fordon på ytan. Observera att vi inte kan hindra andra fordon att köra in på ytan. 

  Du måste beställa via mejl 5 vardagar innan påbörjad parkering. Läs mer här hur du ska gå till väga>>

 • Om du har särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrad, kan du parkera i våra anläggningar på tomtmark på platser som är avsedda för rörelsehindrade. Med tomtmark avses enskild plats, privat mark, generellt avgränsade markparkeringar och p-hus/garage.

 • Parkering Malmö har två Park & Ride-anläggningar där du kan parkera bilen i nära anslutning till citytunneln för att sedan ta dig vidare med tåg eller annat kommunikationsmedel. Om du vill slippa bilköerna i city och istället ta dig med buss eller citytunnel till centrum kan du parkera i P-huset Hyllie. Du promenerar snabbt från parkeringshuset till Hyllie Station där du tar dig med tåg på cirka 6 minuter till Malmö Central, eller 12 minuter till Kastrup respektive 27 minuter till Köpenhamn.

  Parkera i P-huset Bagers Plats som ligger mitt i city nära Malmö Central om du vill vidare med tåg. 
  Läs mer här>>

 • Parkering Malmö erbjuder boendeparkering på tomtmark, dvs på enskild plats, privat mark, generellt avgränsade markparkeringar och parkeringshus. Speciellt tillstånd för boendeparkering kan du få om du bor på en viss adress. Det innebär att du kan parkera under en längre tid för en lägre avgift än besökare om du tecknar ett abonnemang. Du hittar de adresser som gäller för boendeparkering i vår karta.

 • Hos Parkering Malmö kan du betala din månadsparkering med autogiro. Anmäl via din bank att du vill använda dig av autogiro. Sök Malmö kommuns parkerings AB om du inte kan se detta val automatiskt på din banksida.

 • För dig som arbetar på skola eller förskola i Malmö finns möjlighet att boka terminskort för parkering. Det finns två typer av terminskort: ett som endast gäller på den skola/förskola som du arbetar på och ett generellt som gäller på alla skolor. Det är din rektor eller motsvarande person på skolan som avgör vem och hur många som får boka parkering. 

  Du ansöker om att få ett terminskort genom att använd bokningsblanketterna som finns på vår hemsida.

  Priserna för terminskorten har marknadsanpassats utifrån parkeringstaxorna i samma område. Läs mer här vad som gäller om:
  Terminskort för parkering på alla skolor/förskolor

  Terminskort för specifik skola.

 • Om du anser att du fått en felaktig kontrollavgift på tomtmark (dvs utomhusparkeringar, p-hus eller garage som inte räknas som allmän plats) eller parkeringsytor som förvaltas av Parkering Malmö kan du skicka in en överklagan.
  Använd blanketten som du hittar här>>

  Observera: En kontrollavgift utfärdas av det företag som förvaltar parkeringsytan. Nederst på kontrollavgiften står angivet vilket företag som förvaltar ytan, och det är till det företaget som överklagan ska skickas. Är det en grön kontrollavgift så ska kontrollavgiften överklagas hos Reklamation, Parkering Malmö. Om det är en gul parkeringsanmärkning som tilldelas på gatumark så ska anmärkningen bestridas skriftligen hos Polisen

 • Har du av någon anledning fått en kontrollavgift, kan du betala den på två olika sätt.
  - Betala via PG 84 26 03-3 (mottages av Hojab). Ärendenummer på kontrollavgiften = ocr nummer
  - Betala direkt i vårt Kundcenter. Kom ihåg att uppge ärendenummer! OBS! I vårt Kundcenter hanterar vi inte kontanter, men det går bra att betala med betal-/kreditkort. 

 • Under ”Min parkering” klicka på kugghjuls-symbolen som ligger till vänster om ”registreringsskylten”. Välj ”Lägga till/ändra registreringsnummer”, fyll i det aktuella fordonets registreringsnummer i rutan som kommer upp och klicka på ”Spara”. Kontrollera noga att du fyllt i rätt registreringsnummer!

 • Under ”Min parkering” klicka på kugghjuls-symbolen som ligger till vänster om ”registreringsskylten”. Välj ”Lägga till/ändra registreringsnummer”, fyll i det aktuella fordonets registreringsnummer i rutan som kommer upp och klicka på ”Spara”. Kontrollera noga att du fyllt i rätt registreringsnummer!

 • När du loggat in på kundportalen är det du själv som lägger in det aktuella fordonets registreringsnummer. Är det framöver fler än du som ska använda parkeringsplatsen, kan du välja att ”tilldela parkering”, dvs ge även den personen rättighet att hantera parkeringen och lägga in/ändra registreringsnummer.

  Läs mer om tilldelad parkering>>

 • Om du har en fast numrerad parkeringsplats eller parkerar i P-hus kan du inte lägga in ditt registringsnummer i kundportalen. Det visas genom att ”registreringsskylten” är överkryssad, och klickar du på länken ”Läs mer” får du information om detta.

 • Du kan endast ha ett aktivt registreringsnummer per avtal. Du kan däremot enkelt byta och göra en annan bil aktiv genom att ändra registreringsnumret. Detta gör du under ”Min parkering”. Klicka på kugghjuls-symbolen som ligger till vänster om ”registreringsskylten” och välj ” Lägga till/ändra registreringsnummer”.  Fyll i nytt aktuellt registreringsnummer i rutan som kommer upp och klicka på ”Spara”. Kontrollera noga att det är rätt registreringsnummer!

  Det tidigare aktiva registreringsnumret kommer automatiskt att flyttas ner och finnas tillgängligt i en lista under det aktiva registreringsnumret, vilket gör att du enkelt kan ändra tillbaka genom att trycka på ”Välj” för det registreringsnummer i listan som du vill aktivera. Klicka på ”Spara” när du har ändrat ditt val. Kontrollera noga att det är rätt registreringsnummer!

 • Om du är van sedan tidigare att ha ett fysiskt parkeringskort i din bil, är tipset att ha en egenskapad ”biljett” som du flyttar mellan bilarna samtidigt som du också ändrar i kundportalen.

 • Har du lagt in ett felaktigt registreringsnummer kommer du att få en kontrollavgift. Du har ett långtgående ansvar att se till att du fyllt i korrekta uppgifter. Det är därför av yttersta vikt att du lägger in registreringsnumret korrekt i Kundportalen. Kontrollera noggrant!

 • Du har möjlighet att reklamera en kontrollavgift. Reklamationsavdelningen på Parkering Malmö bedömer varje enskilt ärende för sig och tillämpar den rättspraxis som lagstiftaren och domstolar skapat. Om bedömningen visar att orsaken till kontrollavgiften beror på tekniska problem hos Parkering Malmö kommer kontrollavgiften att skrivas av.

 • All er parkering för företaget listas under ”Min parkering”. Varje parkering måste ha ett aktuellt registreringsnummer. Du kan välja att själv fylla i varje registreringsnummer eller att låta varje parkör själv hantera sin och/eller flera personers parkering genom att ”tilldela parkering”.

  Under kugghjuls-symbolen som ligger till vänster om varje ”registreringsskylt” hittar du funktionerna ”Lägga till/ändra registreringsnummer” respektive ”Tilldela parkering”.

  Du tilldelar parkering genom att ange personnumret till den person som du vill ge rättigheten.

  Läs mer om funktionen ”Tilldela parkering” här>>

 • Uppge företagets kundnummer och det lösenord som du skapade första gången du loggade in.

 • Klicka på länken ”Första inloggning” och följ instruktionerna för att skapa ett lösenord. Därefter kan du logga in genom att ange kundnummer och ditt lösenord under ”Företag”.

 • Under ”Min parkering” klicka på kugghjuls-symbolen som ligger till vänster om ”registreringsskylten”. Välj ”Tilldela parkering” och ange personnummer och epost-adress till den person som du vill tilldela parkering. Den person som fått parkering tilldelad loggar sedan in i kundportalen som privatperson med sitt personnummer och med hjälp av mobilt BankID/BankID. Det är enbart den/de parkeringstillstånd som personen tilldelats som syns i kundportalens vy.

  Läs mer om funktionen ”Tilldela parkering” här>>

 • Genom att tilldela parkering kan du ”låna ut” din parkering, dvs ge en annan person rättighet att själv ändra till aktuellt registreringsnummer. Har ni till exempel två bilar i hushållet kan du ge din partner möjlighet att själv ändra i kundportalen om det är hens tur att använda p-platsen. En person som fått parkering tilldelad kan själv uppdatera sina kontaktuppgifter men kan för övrigt i kundportalen endast se den information som gäller den tilldelade parkeringen. Övrig information såsom fakturor, köplatser mm går inte att se – det kan bara du som beställt parkeringen.

  För att kunna ta del av aktuell information som skickas ut om parkeringen är det bra om alla som har rätt att hantera parkeringen ser till att kontaktuppgifter såsom mejladress och mobilnummer är uppdaterade.  

 • Det går bra att under en enstaka period, som t ex om du har semester eller om du har vänner på besök, låna ut din parkering till någon annan.

  Det vi inte tillåter är om en kund, som hyr en parkering av oss,  konsekvent och utan avbrott och säljer den vidare till en annan person. Kanske tar man också ut ett högre pris för parkeringen. Det är i så fall något som räknas som upplåtelse i andra hand och som kan bli skäl för uppsägning.

 • I kundportalen under din profil hittar du ”Mina uppgifter”. Längst ner på sidan finns betalningsinformation där du kan välja mellan pappersfaktura (obs! medför en fakturaavgift) och pdf-faktura via e-post. Väljer du PDF-faktura måste du ange en e-postadress dit fakturan ska skickas. Vald e-postadress syns i rutan under rubriken ”PDF-faktura”.

  Kontakt din bank om du vill ändra till autogiro eller e-faktura.

 • I vår kundportal kan du själv ändra betalningssätt från faktura till PDF-faktura via e-post. Det gör du under ”Mina uppgifter” som finns under din profil. Längst ner på sidan finns betalningsinformation och där klickar du i ”PDF-faktura via e-post”.  Du kommer att få upp en ruta, där du ska ange den e-postadress dit fakturan ska skickas. Vald e-postadress syns i rutan under rubriken ”PDF-faktura”.

  Kontakta din bank om du vill ändra till autogiro eller e-faktura.

 • I kundportalen under ”Min parkering” och rubriken ”Område” klickar du på symbolen för mer information. Här hittar du villkoren som är kopplade till din parkering.

 • Iphone: Öppna kundportalen, och klicka i nederkanten på symbolen för ”Dela” . Scrolla och välj ”Lägg till på hemskärmen” och därefter ”Lägg till”.

  Android: Öppna kundportalen. Klicka på de tre prickarna i ovankant till höger, och välj att spara ner  Kundportalen.

  Nu ligger symbolen för Parkering Malmö som en ”app” i din mobil, och du kommer enkelt åt kundportalen.

 • I kundportalen under din profil hittar du ”Mina uppgifter”. Där kan du ändra på adress och kontaktuppgifter. Den generella informationen går inte att ändra på, då den hämtas automatiskt kopplat till ditt personnummer.

 • I kundportalen under "Min parkering" och rubriken "Områden" klickar du på symbolen för mer information. Här står vilka områden som din parkering gäller på.

 • I kundportalen under ”Köplatser” framgår det vilka områden som du står i kö för. Klicka på kugghjuls-symbolen som ligger till vänster om datumet, och därefter på ”Gå ur kön”. Bekräfta genom att klicka på ”Avsluta köplats” i rutan som kommer upp.

 • Det kan finnas olika anledningar till varför du inte nåtts av vårt verifikationsmejl. 1) Börja med att titta efter i din skräppost, så att mejlet inte hamnat där. 2) Om du inte hittar mejlet där, bör du vända dig till er egen IT-avdelning, då det kan hända att det är ert IT-säkerhetssystem som stoppar mejlet. 3) Om din IT-avdelningen inte hittar felet i ert system, kontakta oss på kundportal@pmalmo.se.

 • Om du bifogar ett Akutintyg avskriver vi alltid kontrollavgiften. Observera att Akutintyg är ett intyg av läkaren att ärendet har varit av den karaktär att du varit så sjuk/skadad att det fanns hinder vid ankomsten att betala parkeringsavgift eller att du inte hade någon anhörig med dig som kunde administrera detta. Det räcker alltså inte med ett besöksintyg, som endast bekräftar att du varit på akuten, men inte ger information om anledningen. 

  Använd intyg som du hittar här>>

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret nedan, så återkommer vi så fort som möjligt med svar.