Rubrikbild

Anmälan felparkering

Vill du anmäla en felparkerad bil? Någon har kanske parkerat utanför din garageuppfart så att du inte kommer ut med din bil? Eller om du ser någon bil som har parkerat så att det finns risk för trafikfara.
Felparkering på tomtmark
Vardagar kl 07-24
Lördag, söndag och helgdag kl 09-24
Tfn: 040-605 69 44
Felparkering på gatumark
Vardagar kl 8-17
Lördagar kl 09-16
Tfn: 040-605 69 70

Ring det telefonnummer som finns angivet på infartsskylten till området . Om det är en parkeringsyta som förvaltas av Parkering Malmö så är numret 040- 605 69 44.

Du blir då uppmanad att ange följande uppgifter.

Var står det felparkerade fordonet (område eller gata).

Registreringsnummer på det felparkerade fordonet.

Ditt namn och telefonnummer.

 

Skriv ut