Rubrikbild

Betalning

Abonnemang

Frågor gällande abonnemangsfakturor
Tfn. 040-605 69 62

Behöver du betalningsinformation.

 

Kontrollavgift

Har du frågor?

Frågor som avser inkassokrav besvaras av Hojab, Handels- Juristinkasso.
Tfn: 08-735 29 99
Telefontid: mån-fre 9-12, 13-17

Så här betalar du en kontrollavgift, klicka här.

Skriv ut