Rubrikbild

Parkeringsövervakning

Tomtmark
Har du frågor gällande parkeringsövervakningen på tomtmark, d v s enskild plats, privat mark, generellt avgränsade markparkeringar och p-hus/garage?
Ring 040-605 69 43.
Gatumark
Har du frågor gällande parkeringsövervakningen på gatumark d v s offentlig plats, allmän platsmark, generellt alla gator och torg?
Ring 040-605 69 70, vardagar kl. 8-17 och lördagar kl. 09-16.
Övrig tid, kontakta Polisen, ring 114 14 eller gå in på www.polisen.se.

Tomtmark

Frågor  gällande parkeringsövervakningen på tomtmark, d v s enskild plats, privat mark, generellt avgränsade markparkeringar och p-hus/garage.

Telefontid mån-fre 07-24
Tfn. 040-605 69 44

 

Gatumark

När det gäller parkeringsövervakning på gatumark, d v s offentlig plats, allmän platsmark, generellt alla gator och torg, så ska du kontakta Parkeringsövervakning i Malmö AB.

Telefontid mån-fre kl. 08-17, lörd kl. 09-16.
Tfn. 040-630 30 00.

Övrig tid, kontakta Polisen.

Skriv ut