Rubrikbild

Verksamheten

Vi lever efter affärsidén: Vi skapar plats! Olika människor har olika behov, men en sak behöver alla - plats! Det kan handla om bra parkeringsplats nära shopping, arbete eller hem. Men kan också gälla framkomlighet för en brådskande ambulans.
På Parkering Malmö är vi experter på att skapa plats. Genom att bygga, hyra ut eller övervaka parkeringsplatser i Malmö ser vi till att du så enkelt som möjligt kan få plats där du behöver. Vi skapar samtidigt en trafiksäker stad - utan felparkerade bilar eller blockerade övergångsställen.
Vår vision
Parkering Malmös vision är att vara det ledande parkeringsbolaget som alltid löser kundens parkeringsbehov och samtidigt bidrar till en hållbar utveckling.
Våra uppdrag
Förvalta
Vi erbjuder helhetslösningar för parkering i egna anläggningar och på uppdrag av fastighetsägare.
Bygga
I enlighet med Malmö stads utveckling ska vi tillgodose stadens parkeringsbehov.
Övervaka
På uppdrag av Malmö stad ska vi göra gaturummet trafiksäkert, framkomligt och tillgängligt.
Miljöprofilera

Tillsammans med Malmö stad ska vi ta aktivt ansvar för frågorna om miljöhänsyn och hållbar utveckling.

Olika människor har olika behov, men en sak behöver alla - plats! Det kan handla om bra parkeringsplats nära köpcentrum, arbete eller hem. 

Genom att bygga, förvalta och hyra ut parkeringsplatser i Malmö ser vi till att du så enkelt som möjligt kan få plats där du behöver. 

Vision

Parkering Malmös vision är att vara det ledande parkeringsbolaget som alltid löser kundens parkeringsbehov och samtidigt bidrar till en hållbar utveckling.

Affärsidé

Vi skapar plats!

 

Våra uppdrag

Vi förvaltar 

Vi erbjuder helhetslösningar för parkering i egna anläggningar och på uppdrag av fastighetsägare.

Vi bygger

I enlighet med Malmö stads utveckling ska vi tillgodose stadens parkeringsbehov.

Vi tänker på miljön

Tillsammans med Malmö stad ska vi ta aktivt ansvar för frågorna om miljöhänsyn och hållbar utveckling.

 

Parkeringsnorm och parkeringspolicy i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden (kommunen) ar ett övergripande ansvar för planering av parkering i staden men har ingen skyldighet att ordna parkering. Detta ansvarar fastighetsägaren för. Stadbyggnadsnämnden anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren ska tillgodose i en s k parkeringsnorm. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid detaljplanering och som krav vid bygglov.

Läs parkeringsnorm och parkeringspolicy i Malmö här

Skriv ut