Rubrikbild

Integritetspolicy

Malmö Kommuns Parkerings AB (org. 556191-3095) nedan kallad Parkering Malmö, värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur Parkering Malmö samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande på oss på gdpr@pmalmo.se.

Genom att använda Parkering Malmös tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Parkering Malmö använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster såsom abonnemang och betalningsalternativ, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Detta gör vi med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Den information du lämnar till oss. Du kan komma att lämna information till oss genom ett antal olika sätt, såsom att du använder vår kundportal, kontaktar oss över telefon eller någon av våra andra tjänster där du lämnar dina personuppgifter.

Detta kan vara:

 • Person och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura 
  och/eller leveransadress, e-postadress, mobilnummer etc

 • Betalningsinformation: Fakturainformation, bankkonto etc


Information som vi samlar in om dig
I samband med att du använder dig av våra tjänster kan vi samla in följande information:

 • Person och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura och/eller leveransadress, e-postadress, mobilnummer etc.

 • Information om varor/tjänster: Detaljer angående de varor/tjänster du har köpt

 • Finansiell information: Solvenskontroll och betalningshistorik

 • Historisk information: Dina köp, betalningshistorik etc

Informationen du ger oss
Såväl som information om varor/tjänster och din finansiella information är generellt sett nödvändiga för att ingå ett avtal med oss, medan den övriga informationen vi samlar in är nödvändiga för andra syften såsom följande:

 • Uppgifterna används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Parkering Malmö tjänster

 • Uppgifterna behövs för att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter

 • Uppgifterna behövs för att kunna administrera din betalning och för att kunna tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster du begär av oss

 • Uppgifterna behövs för kundanalys, administrera Parkering Malmös tjänster och för Parkering Malmös interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning och statistiska ändamål.

 • Uppgifterna behövs för att säkerställa att innehållet presenteras effektivt för dig och för att utföra riskanalyser, och för att förhindra bedrägerier och missbruk av Parkering Malmös tjänster.

 • Uppgifterna behövs för att kommunicera med dig.

Parkering Malmö kan komma att använda ditt data för att kommunicera relevant information och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar, via brev, elektroniska kommunikationskanaler och/eller via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation är du välkommen att maila till gdpr@pmalmo.se


Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter, för utförandet av våra åtagande gentemot dig och för andra syften som framgår i den här integritetspolicyn. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en rimlig skyddsnivå vid överföring eller delning till utvalda tredje parter.

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES och sparas endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontrakt/tjänster gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till rättelse, tillgång och radering

 • Rätt att få ta del av dina data. Du kan begära en kopia på de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv

 • Rätt att bli ”glömd”. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall uppgifterna inte längre är nödvändig för det syftet den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss för att omedelbart radera delar eller alla dina data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Om så är fallet kommer vi att blockera den data vi är skyldig att spara för att användas i andra syften.

Vem kontaktar du vid frågor?

Om du har  frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Personuppgiftsansvarig: Malmö Kommuns Parkerings AB, 556191-3095
Postadress: Box 60018, 216 10 Limhamn
E-post: gdpr@pmalmo.se

 

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud:
E-post: dataskyddsombud@malmo.se
Tel: 040-34 10 57
Adress: August Palms plats 1, 205 80 Malmö

 

Skriv ut