Rubrikbild

Kamerabevakningspolicy

Genom att parkera i Parkering Malmös parkeringsanläggningar där det finns kamerabevakning accepterar du vår kamerabevakningspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. 

Malmö Kommuns Parkerings AB (org. 556191-3095)nedan kallad Parkering Malmö, värnar om din personliga integritet.

Denna policy förklarar hur Parkering Malmö samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på gdpr@pmalmo.se.

Genom att parkera i Parkering Malmös parkeringsanläggningar där det finns kamerabevakning accepterar du vår kamerabevakningspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Dessa måste vi behandlla för att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom en tryggare och säkrare parkering. Detta gör vi med största möjliga hänsyn till din integritet.

När du parkerar i något av våra kamerabevakade parkeringshus så lämnar du alltså samtidigt följande information :
- Registreringsnummer på ditt fordon
- Inspelat material på dig och ditt fordon i samband med vistelse i garaget

Rättigheten att hantera sparat material från ditt parkeringstillfälle är högst begränsat. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert.

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES och sparas endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontrakt/tjänster gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Händelser som inte aktivt sparats ner för vidare utredning raderas alltid efter 30 dagar. Sparat material lämnas endast ut till polismyndighet eller försäkringsbolag.

Rättslig grund
Intresseavvägning: Vitala intressen för den registrerade (eller fysisk person) ska skyddas.
Säkrare parkeringsmiljö: Brottsförebyggande samt upptäckande av skador, risker och misskötsel.

Läs vår integritetspolicy här

Vem kontaktar du vid frågor?
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. 
Personuppgiftsansvarig: Malmö Kommuns Parkerings AB, 556191-3095
Postadress: Box 60018, 216 10 Limhamn
E-post: gdpr@pmalmo.se

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud:
E-post: dataskyddsombud@malmo.se
Tel: 040-34 10 57
Adress: August Palms plats 1, 205 80 Malmö

 

Skriv ut