Gå till innehåll
Mörkröd Mazda parkerad i p-hus mellan två vita pelare

Ny prispolicy införs 2022

Malmö växer, och det snabbt! År 2050 beräknas Malmö ha en halv miljon invånare, men på samma yta som idag. För att kunna använda stadens ytor mer effektivt och för att vi fortsatt ska kunna njuta av en god stadsmiljö beslutade kommunledningen i slutet av 2020 om en ny policy för mobilitet och parkering i Malmö. Genom att bl a utveckla en hållbar prisstrategi kommer Parkering Malmö att bidra till en god stadsmiljö för malmöborna.