Rubrikbild

Parkeringsövervakning

En del av vårt arbete omfattar övervakning av parkering på tomtmark på uppdrag av fastighetsägare. 

Med tomtmark menas främst privat mark, garage och parkeringsanläggningar. 

Skriv ut