Rubrikbild

Parkeringsövervakning

En del av vårt arbete omfattar övervakning av parkeringsplatser på gatumark och tomtmark. 

På uppdrag av Malmö stad arbetar vi med övervakning av parkering på gatumark i Malmö. Med gatumark menas gator, torg och allmänna platser. Lagstiftningen kräver att parkeringsvakter har ett förordnande för att utfärda p-anmärkningar på gatumark. Ett förordnande får parkeringsvakten först efter en 10-veckor lång utbildning.

Vi arbetar också med övervakning av parkering på tomtmark på uppdrag av privata fastighetsägare. Med tomtmark menas främst privat mark, garage och parkeringsanläggningar. 

Skriv ut