Rubrikbild

Betala kontrollavgift

Betala från Sverige

Om du ska betala en kontrollavgift använder du PG 84 26 03-3 (mottages av Hojab). 
Glöm inte att uppge OCR-nummer (samma som ärendenummer).

Betalning från utlandet/Payment from abroad

Betala till/payment to PG 84 26 03-3 (received by Hojab)

IBAN: SE51 8000 0821 4990 4884 8197
BIC: SWEDSESS

Ärendenummer/case number = OCR-nummer;

Skriv ut