Rubrikbild

Reklamation/överklagan

Här får du information om hur du ska gå till väga om du anser att du har fått en felaktig kontrollavgift på tomtmark eller parkeringsytor som förvaltas av Parkering Malmö.

Med tomtmark avses utomhusparkeringar, p-hus eller garage som inte räknas som allmän plats. Om du anser att kontrollavgiften är felaktig, ska du överklaga hos förvaltaren. Information om förvaltaren finns nederst på kontrollavgiften.

Reklamation av kontrollavgift

Här kan du ladda ner en blankett för överklagan av kontrollavgift från Parkering Malmö. Observera att blanketten gäller endast kontrollavgifter på tomtmark utfärdad av Parkering Malmö. Om du vill överklaga parkeringsanmärkning på gatumark måste du kontakta polisen. För mer information gå in på Polisens hemsida.

  • Ladda ner reklamationsblankett.
  • Fyll i blanketten, skriv ut och skicka till Parkering Malmö, Reklamation, Box 60018, 216 10 Limhamn, eller maila ifylld blankett till Reklamation.

Ladda ner Intyg från SUS för överklagan av kontrollavgift vid akut sjukhusärende.

Beslut skickas alltid via brev till den registrerade fordonsägaren. Är du inte är registrerad fordonsägare så får du en kopia. Handläggningstiden är cirka en månad. Obs! Skicka inte in den gröna kontrollavgiften utan fyll endast i ärendenummer samt registreringsnummer i blanketten. Kontrollavgiften behöver inte betalas om överklagan sker innan betalningstiden har löpt ut. 

Skriv ut