Rubrikbild

Reklamation/överklagan

Här får du information om hur du ska gå till väga om du anser att du har fått en kontrollavgift på tomtmark. Observera att hos oss kan du bara överklaga kontrollavgifter som utfärdats på tomtmark och parkeringsytor som förvaltas av Parkering Malmö.

Med tomtmark avses utomhusparkeringar, p-hus, garage som inte räknas som allmän plats. Om du har fått en kontrollavgift på tomtmark och om du anser att avgiften är felaktig, ska du överklaga hos förvaltaren. Information om förvaltaren ska finnas nederst på kontrollavgiften.

Reklamation av kontrollavgift

Här kan du ladda ner en blankett förl överklagan en kontrollavgift från Parkering Malmö. Observera att blanketten gäller endast kontrollavgifter på tomtmark. Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning på gatumark måste du kontakta polisen. För mer information gå in på Polisens hemsida.

  • Ladda ner reklamationsblankett.
  • Fyll i blanketten, skriv ut och skicka via fax eller post till Parkering Malmö, Reklamation, Box 60018, 216 10 Limhamn, eller maila till Reklamation.

Ladda ner Intyg från SUS för överklagan av kontrollavgift vid akut ärende.


(Obs! Skicka inte in den den gröna kontrollavgiften utan fyll i ärendenummer samt registreringsnummer i blanketten). Beslut skickas alltid via brev till den registrerade fordonsägaren och om du inte är registrerad fordonsägare så får du en kopia. Handläggningstiden är cirka en månad.

Hur betalar man kontrollavgift?

När man ska göra en inbetalning av en kontrollavgift finns två alternativ:
- Betala via bankgiro 279-2034. Ärendenummer på kontrollavgiften = ocr nummer
- Betala direkt i vårt Kundcenter på Östergatan 39, plan 4, som är öppen helgfria vardagar kl 9-16.
Ärendenummer måste uppges.Kontrollavgiften behöver inte betalas om överklagan sker innan betalningstiden har löpt ut.

När man ska göra en inbetalning av en kontrollavgift finns två alternativ:

  • Betala via PG 84 26 03-3 (mottages av Hojab)Ärendenummer på kontrollavgiften = ocr nummer
  • Betala direkt i vårt Kundcenter på Arenagatan 12. Här är öppet helgfria vardagar kl 8-16.


Ärendenummer måste uppges. Kontrollavgiften behöver inte betalas om överklagan sker innan betalningstiden har löpt ut.

Skriv ut