Rubrikbild

Parkering för rörelsehindrade

Om du är rörelsehindrad har du möjlighet att få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet är giltigt i hela landet. 

Information om ansökan samt fullständiga villkor för p-tillståndet hittar du på Malmö stads hemsida, klicka här.

Särskilda p-platser för rörelsehindrade på tomtmark

Med tomtmark avses enskild plats, privat mark, generellt avgränsade markparkeringar och p-hus/garage. I våra anläggningar uppfyller vi tillgänglighetskraven som gäller för särskilda p-platser reserverade för rörelsehindrade. 

Skriv ut