Rubrikbild

Parkering av släp

Bil och släp räknas som två olika fordon. Eftersom bil och släp upptar två parkeringsplatser så betalar du får två fordon. Tänk på att om ett parkeringsområde är skyltat med endast en bil-symbol vid infarten så får inte släpfordon parkeras här.

Lagen säger att ett fordon är en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är en inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

Detta innebär att bil och släp räknas som två olika fordon och behandlas därför var för sig, dvs de upptar två parkeringsplatser och ska således betala två parkeringsavgifter.

Förutsättningen för parkering av sammankopplade fordon av detta slag är dock att båda typerna av fordon är tillåtna på den aktuella parkeringsytan och att parkering sker på avsedda p-platser. Om ett parkeringsområde är skyltat med en bil-symbol vid infarten får inte släpfordon parkeras här.

Parkering kan också ske av ett fordon som inte ska användas för tillfället. Att parkera i annat syfte, t ex för att skapa en yta för såld reklamplats anser vi inte vara korrekt.

Vad gäller?

Bil sammankopplat med släp = Två biljett (båda biljetterna kan läggas i bilens framruta och släpets reg nr skrivas på den ena biljetten).

Bil och frånkopplat släp = Två biljetter (om fordonen står nära varandra kan båda biljetterna läggas i bilens framruta och släpets reg nr skrivas på den ena biljetten).

Endast släp = En biljett som placeras väl synligt på släpet eller så ringer kund till vår övervakningscentral och uppger parkeringsområde, registreringsnr på släpet, biljettens nr samt biljettens sluttid.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut