Rubrikbild

Parkering av släp

Bil och släp räknas som två fordon. Eftersom bil och släp upptar två parkeringsplatser så ska avgift erläggas för två fordon. Om ett parkeringsområde är skyltat med endast en bil-symbol vid infarten så är det inte tillåtet att parkera släp på området.

Parkering kan också ske av ett fordon som inte ska användas för tillfälle men att parkera i annat syfte, t ex för att skapa en yta för såld reklamplats är inte tillåtet.

Vad gäller?

Bil sammankopplat med släp = Två biljett (båda biljetterna kan läggas i bilens framruta och släpets reg nr skrivas på den ena biljetten).

Bil och frånkopplat släp = Två biljetter (om fordonen står nära varandra kan båda biljetterna läggas i bilens framruta och släpets reg nr skrivas på den ena biljetten).

Endast släp = En biljett som placeras väl synligt på släpet eller så ringer kund till vår övervakningscentral och uppger parkeringsområde, registreringsnr på släpet, biljettens nr samt biljettens sluttid.

Skriv ut