Rubrikbild

P-huset Anna renoveras

Under hösten 2018/våren 2019 kommer P-huset Anna att renoveras och fräschas upp. Arbetet utförs etappvis (uppifrån takplan till plan) vilket innebär att ett antal p-platser på respektive p-plan spärras av successivt under tiden som arbetet fortskrider. Vi ber alla att följa avspärrningarna i p-huset.

Renoveringsplanen ser ut så här:

Etapp 1: Betonglagning augusti-november 2018
Betonglagningsarbetet sker etappvis på höjden (radie 14 m) vilket innebär att ca 6 platser på resp plan måste spärras av för att minska risken att fordon ska komma till skada vid t e x blästringsarbete.

Etapp 2: Nya fasader och glaspartier monteras  under perioden december 2018 - februari 2019

Etapp 3: Solceller monteras på taket samt ny ljussättning installeras samtidigt som fasadarbetet utförs. Solcellerna ska enligt plan producera cirka 170 000 khw.  

Etapp 4: Montering av växklädda partier på fasader samt ny lösning för uppsamling och fördröjning av dagvatten som kan återanvändas i verksamheten planeras att genomföras under våren 2019.

Estetiskt värde

Ambitionen är att denna uppfräschning ska bidra till att försköna stadsmiljön kring P-huset Anna. Ett av Malmö stads mål är att öka grönytorna i Malmö för att öka trivselkänslan och här vill Parkering Malmö bidra. Växtväggarna kommer även att reducera bullernivåer och skapar möjlighet och incitament för ett berikat djurliv såsom insekter och fåglar i omgivningen kring P-huset Anna. 

 

Information angående avspärrningar

Var uppmärksam på information i p-huset gällande avspärrningar. För att renoveringen ska kunna genomföras som planerat är det viktigt att avspärrningarna respekteras av alla. Avspärrningarna görs för att säkerställa att inga fordon ska komma till skada under blästringsarbetet. Eventuella skador på fordon som har parkerats inom avspärrningarna ersätts inte. 

 

Skriv ut