Rubrikbild

P-huset Anna renoveras

Under hösten 2018/våren 2019 kommer P-huset Anna att renoveras och fräschas upp. Först är det betong som ska lagas och det arbetet kommer att påbörjas den 20 augusti. Arbetet utförs etappvis (uppifrån takplan till plan1) vilket innebär att ett antal p-platser på respektive p-plan spärras av successivt allteftersom arbetet fortskrider. Betonglagningen beräknas vara klar i december.

Viktig information angående avspärrningar

Var uppmärksam på information i p-huset gällande avspärrningar. För att renoveringen ska kunna genomföras som planerat är det viktigt att avspärrningarna respekteras av alla. Avspärrningarna görs för att säkerställa att inga fordon ska komma till skada under blästringsarbetet. Eventuella skador på fordon som har parkerats inom avspärrningarna ersätts inte. 

Montering av växtklädd fasad

Ny fasad kommer att monteras under våren 2019 med bl a glaspartier och växtväggar samt ny fasadbelysning. Även solceller ska installeras på taket. Solcellerna ska enligt plan producera cirka 170 000 khw.  Allt för att bidra till en hållbar parkering och stadsutveckling.

Skriv ut