Rubrikbild

Vi skapar plats i framtidens p-hus

Den 13-15 september visuliserar vi ljussättning i framtidens p-hus under ljusarrangemanget Metropolis by Light. Ljussättningen kommer att finnas i P-huset Godsmagasinet.

Metropolis by Light pågår under perioden 14-23 september och genomförs i området runt Malmö Live, Malmöhus slott och Gamla väster. Parkering Malmö ser många spännande områden att innovativt jobba med.
- Bolaget har en vision om att i framtiden kunna uppföra ett klimatneutralt parkeringshus där nettoutsläppet av Co2 är noll. För att uppnå detta krävs tankar utanför det traditionella vad gäller byggteknik, material och drift. Elförbrukningen i ett parkeringshus är en stor driftskostnad och här kan solceller bidra med energi under sommarmånaderna, säger Michael Olsson, ekonomichef på Parkering Malmö.

Är solceller framtiden lösning?

- Under nattetid och under årets mörkaste månader är det ingen optimal lösning. Efterfrågan på el förväntas öka i framtiden vilket förmodligen driver upp elpriset och framtidens belysning måste sannolikt komma kompletteras med annan källa. Parkering Malmö vill därför testa och visualisera möjligheten att ersätta befintlig garagebelysning med självlysande alger. Självlysande alger har den goda egenskapen att de lyser så fort det blir mörkt. Algerna lever på bakterier från t ex regnvatten vilket gör att systemet kan göras evigt. Ett mer klimatsmart belysningssystem är svårt att framställa, berättar Michael Olsson.

Innovativa och kreativa lösningar för ljussättning

Det är fjärde året som Fastighets- och Gatukontoret, Malmö stad, anordnar ljusarrangemanget Metropolis by LIGHT. Målet är att hitta nya innovativa och kreativa lösningar för ljussättning och belysning av stadsmiljön. Ljusarrangemanget kommer att bestå av de olika delarna; Stadens ljus, Konstens ljus, Sättet ljus, Trevande ljus samt Konferenser.

En av Malmö stads viktigare roller under ett by LIGHT är att initiera och underlätta samarbete med externa och interna samarbetspartners. Detta för att skapa ett innovativt och spännande arrangemang. Syftet är att ge upplevelser som väcker inspiration och skapar trygghet och en vilja att vistas utomhus i den offentliga miljön även under dygnets mörka timmar.

Skriv ut