Rubrikbild

Fokus på miljö i P-huset Fullriggaren

Malmös första miljövänliga p-hus ska byggas inom projektet Fullriggaren, som invigdes med hjälp av sandslottsbyggande den 24 maj. Vindkraftverk, solceller, gröna väggar och en bilpool är några exempel på innovativa lösningar för att bygga det miljövänligt p-huset som ska stå klart 2011.

Den nya utbyggnadsetappen av Västra Hamnen, Fullriggaren, är ett spännande projekt som ska resultera i ett parkeringshus, 600 bostäder, butiker, förskola LSS-boende och kontor. Allt med fokus på hållbarhet och miljö.

Miljövänligt p-hus

 

Parkeringshuset byggs i sex plan ovan mark och ett under markytan. Totalt blir det 450 parkeringsplatser. Väggarna inne i byggnaden är vitmålade och den ska upplevas som ljus och luftig. Parkeringshuset förbereds för lokal energiproduktion i form av två vertikala vindkraftverk. Solceller integreras i den södra fasaden och bidrar till att minska byggnadens elbehov.
En växtklädd grön vägg med fågelholkar annonserar parkeringshusets miljöambition utåt samtidigt som växtligheten bidrar till att ta upp partiklar och neutralisera bilarnas CO2-utsläpp.Det finns även möjlighet att samla upp regnvatten och använda detta till bevattning av grönskan. 
Bilfri livsstil
Inom området Fullriggaren uppmuntras till en bilfri livsstil och de boende i Kv. Fullriggaren blir automatiskt medlemmar i en bilpool de första åren. Bilpoolen kommer att finnas i parkeringshuset. Vid de tillfällen som parkeringshuset producerar mer elektricitet än vad det förbrukar ska bilpoolens elbilar även fungera som lagringsstationer.


Parkeringshuset byggs i sex plan ovan mark och ett under markytan. Totalt blir det 450 parkeringsplatser. Väggarna inne i byggnaden är vitmålade och den ska upplevas som ljus och luftig. Parkeringshuset förbereds för lokal energiproduktion i form av två vertikala vindkraftverk. Solceller integreras i den södra fasaden och bidrar till att minska byggnadens elbehov.
En växtklädd grön vägg med fågelholkar annonserar parkeringshusets miljöambition utåt samtidigt som växtligheten bidrar till att ta upp partiklar och neutralisera bilarnas CO2-utsläpp.Det finns även möjlighet att samla upp regnvatten och använda detta till bevattning av grönskan. 
Bilfri livsstilInom området Fullriggaren uppmuntras till en bilfri livsstil och de boende i Kv. Fullriggaren blir automatiskt medlemmar i en bilpool de första åren. Bilpoolen kommer att finnas i parkeringshuset. Vid de tillfällen som parkeringshuset producerar mer elektricitet än vad det förbrukar ska bilpoolens elbilar även fungera som lagringsstationer.

Skriv ut