Rubrikbild

Kontrollavgifterna byter färg

Tidigare har både kontrollavgifterna och parkeringsanmärkningarna varit gula. Nu blir det lättare för dig att veta vem de ska vända sig till om de vill överklaga en anmärkning. Konrollavgifterna som gäller för tomtmark blir nämligen gröna från den 1 maj.

Grönt för tomtmark

Med tomtmark avses utomhusparkeringar, p-hus, garage som inte räknas som allmän plats. Om du har fått en kontrollavgift på tomtmark och om du anser att avgiften är felaktig, ska du överklaga hos förvaltaren. Den informationen finns nederst på din kontrollavgiftsblankett.

Gult för gatumark

Med gatumark avses offentlig plats eller allmän platsmark (generellt alla gator och torg). Det är Trafikverket som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunernas gatumark. De bevakar också att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden. Det är polisen som hanterar alla reklamationer av parkeringsanmärkningar på gatumark.

 

Läs mer, klicka här

 

 

Skriv ut