Rubrikbild

Parkering med solcellstak

I december startar bygget av en solcellsparkering i Västra Hamnen där bilisterna kan ladda sina elbilar med hjälp av solenergi. Solcellsparkeringen har plats för två elbilar och byggs i stål med 20 kvadratmeter solceller.

Parkering Malmö, Fojab Arkitekter AB och Miljöförvaltningen är initiativtagare till projektet. Solcellsparkeringen byggs på Badplatsparkeringen vid Scaniaparken i Västra Hamnen och kommer att stå klar till årsskiftet.

– Idag lanserar alla stora biltillverkare elbilsmodeller och vi vet att elbilen är här för att stanna. Vi vill bidra till en fortsatt ökning av elbilar då elbilen minskar våra utsläpp och bidrar till en bättre stadsmiljö med renare luft och mindre buller, säger Per Sternek, teknikchef på Parkering Malmö.

Minskar koldioxidutsläppen med 2 ton per år

Solcellsparkeringen är en stålkonstruktion med transparenta solcellspaneler i glas på södervända takytor. Solcellerna beräknas producera ca 2600 kWh/år. Med denna energi kan man köra ca 2000 mil med en elbil. I jämförelse med att köra en bil driven med bensin eller diesel dessa mil minskar solcellsparkeringen koldioxidutsläppen med ca 2 ton per år.

Gratis laddning och 24 timmars service

Solcellsparkeringen är en funktionell lösning som kommer fungera 24 timmar om dygnet. Om det inte kommer någon energi från solcellerna dras energin från nätet. Laddningen fungerar därmed alltid i solcellsparkeringen och bilarna kan laddas med el även nattetid. Laddningen kommer att vara gratis för de som parkerar sin elbil i solcellsparkeringen. Kunderna betalar bara parkeringsavgiften under laddningstiden.

Skriv ut