Rubrikbild

Förbättrad taxiservice i Hyllie

Taxiservicen vid Hyllie Station ska utvecklas och förbättras när ett koncept kallat Taxi Welcome Service införs i Hyllie under september 2014.

Taxiservicen vid Hyllie Station ska utvecklas och förbättras när konceptet Taxi Welcome Service införs i Hyllie under september 2014.

Taxi Welcome Service innebär att en avgränsad taxizon där bommar installeras. Innanför zonen finns 22 taxiplatser och ett automatiskt system ser till att det alltid finns bilar i zonen. Tidigare har liknande taxiservice införts på Malmö Centralstation, Stockholm, Göteborg samt Helsingborg med goda resultat, både vad gäller tillgänglighet och trygghet.

Bättre struktur och högre servicenivå

Nu ska det bli enklare och mindre stökigt att få tag på en taxi i Hyllie. Servicenivån höjs och det ska kännas tryggare och säkrare att åka taxi då de taxibilar som finns i zonen är ackrediterade och har uppfyllt förbestämda kvalitetskriterier. Taxi Welcome Service är utformad med fokus på resenärerna och sammanfattas i fem kundlöften: Tillgänglighet, Valfrihet, Trygghet, Service och Prisvärde.

Endast godkända taxibilar i zonen

Alla taxiföretag som uppfyller de s.k. grundkraven får trafikera den nya taxifickan vid Hyllie Station. Grundkraven bygger på Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormer ”God Taxitradition”. Kraven är rimliga och handlar om självklara saker som förarutbildning, klädsel, bilarnas kondition och ålder samt priser.

Det är Malmö stad, Parkering Malmö och Jernhusen Stationer som initierar projektet i Hyllie. Parkering Malmö anlägger marken för taxifickan och Jernhusen svarar för det tekniska systemet samt förvaltningen av det. 

Skriv ut