Rubrikbild

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma i Malmö Kommuns Parkeringsaktiebolag hålles fredagen den 29 april 2016 med början kl 13.00.

PLATS

Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö

Allmänheten och massmedia har närvarorätt vid bolagsstämman.

ÄRENDEN (bl a):

Beslut om fastställelse av bolagets resultaträkning och balansräkning, om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Malmö 2016-04-01
Styrelsen

Skriv ut