Rubrikbild

100 nya laddpunkter på mindre än ett år

Samarbetsprojektet - Ladda för ett hållbart Malmö - som drivits av Parkering Malmö och E.ON är nu slutfört. Fredagen den 18 maj invigde bolagen de 100 nya laddpunkter som de gemensamt har skapat på mindre än ett år. Härmed har laddmöjligheterna fördubblats i Parkering Malmös anläggningar.

Tomas Strandberg, VD på Parkering Malmö inledde med ett stort tack.
- Samarbetet med E.ON har fungerat över förväntan. På mindre än ett år har vi mer än fördubblat kapaciteten avseende laddmöjligheter i våra anläggningar och på så sätt väl mött upp för den ständigt ökade efterfrågan. Det måste vara enkelt för Malmöborna att göra det hållbara valet och växla över till el- eller hybridfordon.

Tomas passade på att berätta att Parkering Malmö successivt kommer att förse befintliga parkeringsanläggningar med solcellspaneler. Nästa steg blir att se till att laddpunkterna i allt större utsträckning skall försörjas med el via solceller. I framtida nyproduktion ska detta bli en självklarhet, menar han.

På eventet pratade fyra intressanta talare om hållbara lösningar och vikten av samarbete.

 
Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö var en av talarna. Han pratade om
Malmö som en hållbar stad. Vi måste hitta bra sätt för människor att ta sig fram
på som gynnar Malmö som helhet, menar han.


Vi ska se samarbetet mellan Parkering Malmö och E.ON som startskottet för
utbyggnad av laddinfrastrukturen. Vi måste även börja titta på hur denna
utbyggnad ska se ut på gatumark, tycker Olle Johansson, PowerCircle.


Robin Erikson på Uniti berättade om tankarna bakom den innovativa city-elbilen
på 400 kg som än så länge bara en prototyp byggd på kolfiber och med solceller
på taket. City-bilen har en ”clean design” och styrs med en joy-stick. 

- Vi har samarbett mycket med E.ON i detta projekt. Samarbete är mycket viktigt mellan politiker och tillverkare och andra aktörer, både nationellt och internationellt, när det handlar om hållbarhet, menar Robin Erikson.

 


Marc Hoffmann, VD på E.ON provsitter Uniti´s innovativa prototyp med kollegan
Linda Eriksson i baksätet.

- Vi står inför ett paradigmsskifte… en avgörande faktor är klimatförändringarna och föroreningarna som vi måste hantera på något sätt. Det krävs samarbete där vi använder våra spetskompetenser för att lösa problemet. Ett sådant samarbete har vi nu haft med Parkering Malmö och det uppskattar jag jätte mycket, säger Marc Hoffmann, VD på E.ON.

 Här kan du ladda din elbil

Skriv ut