Rubrikbild

Nytt parkeringsbolag

Ett nytt kommunalt bolag, som ska bedriva offentligrättslig parkeringsövervakning i Malmö, bildades onsdagen den 22 april efter ett beslut av Kommunfullmäktige. Parkering Malmö kommer att fortsätta driva sina egna parkeringsanläggningar i Malmö samt övriga parkeringsuppdrag.

Malmö stad har bildat ett nytt bolag, Parkeringsövervakning i Malmö AB, som från den 1 september i år kommer att ansvara för offentligrättslig parkeringsövervakning, service av betalsystem samt fordonsflytt på allmänna platser i Malmö.

Även om detta nya bolag har tillkommit så forsätter Parkering Malmö att arbete med sina uppdrag; bygga, förvalta och övervaka parkeringsplatser, i staden. Den enda skillnaden är att Parkering Malmö, från den 1 september, inte längre kommer att bedriva offentligrättslig parkeringsövervakning.

Parkering Malmö äger i dagsläget åtta parkeringsanläggningar i Malmö och ytterligare ett ska stå klart i augusti. Parkering Malmö kommer fortsatt även att förvalta, hyra ut och övervaka parkeringsytor till privata fastighetsägare.

Skriv ut