Rubrikbild

Ersättning vid inbrott eller stöld

I vissa fall ersätter vi dig som hyr parkeringsplats via oss om du råkar ut för stöld och inbrott i din bil.

Ersättningen gäller på ett antal parkeringsanläggningar som du hittar i denna listanErsättningen innebär att Parkering Malmö ersätter din självrisk upp till 1500 kr.

Villkor för ersättning

- Pågående månadsabonnemang ska vara registrerat hos Parkering Malmö.
- Anmälan ska göras av innehavaren av abonnemanget. 
- Inbrottet/stöldförsöket ska ha skett på den p-yta som är kopplad till månadsabonnemanget
- Fordonet ska ha minst halvförsäkring om ersättningen ska gälla.
- Inbrottet/stölden ska vara polisanmäld.
- Ditt försäkringsbolag ska ha godkänt skadan.

Anmäl skadan i tid

- Kopia av utslagsbeskedet från försäkringsbolaget
- Kopia av kvitto på inbetald självrisk 

För att behandla ditt ärende måste vi ha följande handlingar senast 60 dagar efter skadetillfället:
- Anmälningsblankett för ersättning. Klicka här.
- Kopia på polisrapporten

Ärendet handläggs och besvaras via brev.

Skriv ut