Rubrikbild

Rental cars

Hyrbilarna finns på entreplan
Hämta Hyrbil 06-24
Gå till vår kundmottagning vid hisshallen (entreplan) så hjälper personalen dig.
 
Lämna Hyrbil 06-24
Kör till infartsporten ”Biluthyrning” på baksidan av p-huset. Tryck på knappen ”Tryck” och du kommer i kontakt med personal som hjälper dig in. 
Lämna nyckeln till personal i kundmottagningen eller lämna den i nyckelboxen ”Hyrbilar inlämning” vid rampen på samma p-plan som du har parkerat.
Följ svarta bilar på väggen. Gå ut genom dörren skyltad med ”UTGÅNG”. 
Hämta Hyrbil kl. 24-06
Gå till infartsporten ”Biluthyrning” på baksidan av p-huset. Knappa in den kod som du har fått av hyrbilsföretaget på knappsatsen vid dörren bredvid infartsporten. 
Hämta nyckel till bilen i nyckelboxen ”Hyrbilar inlämning” vid rampen på entreplan. Använd samma kod som du har fått av hyrbilsföretaget för att öppna boxen.
Hämta din hyrbil och kör ut genom porten bredvid ingången.
Lämna tillbaka hyrbil kl. 24-06
Kör till infartsporten ”Biluthyrning” på baksidan av p-huset. Tryck på knappen ”Tryck” så hjälper Securitas personal dig. Uppge namn samt biluthyrningsföretag och att bilen skall återlämnas.
Parkera bilen på avsedd plats för hyrbilsföretaget.
Återlämna bilnycklarna nyckelboxen ”Hyrbilar inlämning” vid rampen på samma p-plan som du har parkerat.
P-huset Hyllie, Arenagatan 10
Kundmottagning, kl. 06-24
tel . 040-605 69 44.

Rental cars can be collected and returned at the ground level of the Hyllie garage. 

Collect Rental car 6 AM – 12 AM
Our reception staff will help you at the ground level by the elevator hall.

Return rental car 6 AM – 12 AM
Drive up to the entrance gate marked “Biluthyrning” (“Car rentals”) at the back of the garage building.
Press the “Tryck” button and await instructions to drive in.
Return the key to our reception staff, or leave it in the key box marked “Hyrbilar inlämning” (“Rental cars return/collect”) by the ramp on the level where you parked the car.
Follow the black arrow signs on the wall. Exit through the door marked “UTGÅNG”.

Collect Rental car 12 AM – 6 AM
Walk up to the door next to the entrance gate marked “Biluthyrning” (“Car rentals”) at the back of the garage building.  Enter the code you have been given by the car rental agency to get in.
Collect the car key in the key box marked “Hyrbilar inlämning” (“Rental cars return”) by the ground level ramp. Use the same code from the car rental agency to open the box.
Collect your rental car and exit through the gate next to the entrance.

Return Rental car 12 AM – 6 AM
Drive up to the entrance gate marked “Biluthyrning” (“Car rentals”) at the back of the garage building. Press the “Tryck” button and await instructions from security staff. State your name, your rental car agency, and that you are returning the car.
Park the car in your car rental agency’s designated space.
Leave the key in the key box marked “Hyrbilar inlämning” (“Rental cars return”) by the ramp on the level where you parked the car.
Walk across the parking area and leave through the door next to the entrance/exit gate at the back of the building.

Skriv ut