Rubrikbild

Parkering för släpfordon på markytor inom Hyllie

Parkering inom p-ytan Norr

(Gäller endast personbilsregistrerade fordon)

Parkering för lätta släpfordon

Inom ytan finns 30 p-platser för lätta släpfordon. Dessa är skyltade med ”P, endast släp” och placerade från mässan sett längst bort på ytan. När släp parkeras här skall biljetterna placeras på släpet så att de är synlig.

Om biljetten inte kan placeras på släpet eller inte kan placeras synlig för vakt skall den lämnas in till Parkering Malmös övervakningscentral tillsammans med fordonets registreringsnummer.

Parkering inom p-ytan Väster

Tunga fordon (över 3,5 ton) 

Parkering är endast tillåten på den Västra parkeringsytans bortre del (den del som har grus som markunderlag). 

Taxan för ett tungt fordon är fn 15 kr/tim, 50 kr/5 tim, 120 kr/kalenderdygn.
Varje registrerat fordon betalar avgift. Avgiftsbiljett för släp eller liknande kan placeras i annat fordons vindruta inom området. Reg nr skrivs då på de biljetter som avser detta släp/annat fordon.
.
Biljetterna ska ligga synliga utifrån. Om biljetterna inte kan placeras på fordonet eller om den inte är synliga när man står utanför fordonet skall den/dessa lämnas in till Parkering Malmös övervakningscentral tillsammans med fordonets registreringsnummer.

Köp av ett flertal tillstånd

Vid parkering av flera tunga fordon vid samma tillfälle kan p-tillstånd köpas mot faktura.

Priset per registrerat fordon är 96 exkl moms/kalenderdygn.
Beställning ska ske via mail 5 vardagar innan påbörjad parkering och följande uppgifter ska uppges:
• Önskat parkeringsområde: Hyllie Väster – stora fordon
• Faktureringsadress, org nr, kontaktperson med tel nr/mail
• Kalenderdygn fr o m -- t o m
• Antal registrerade fordon
• Registrerings nr på fordonen som kommer att parkeras. Datum för varje fordon måste anges om det inte är detsamma för alla fordonen.

Om registrerings nr inte kan tas fram i förväg kan pappertillstånd erhållas. Detta måste då anges på beställningen och dessa kan då avhämtas på Parkering Malmös övervakningscentral 3 vardagar efter beställning.

Beställningar senare än 5 vardagar innan parkeringstillfället kan inte administreras utan telefonparkering eller biljett ur automat ska då användas.

Enstaka parkeringstillstånd kan även köpas direkt från Parkering Malmös övervakningscentral. Betalning sker då med kort.

Biljetterna ska ligga synliga utifrån. Om biljetterna inte kan placeras på fordonet eller om den inte är synliga när man står utanför fordonet skall den/dessa lämnas in till Parkering Malmös övervakningscentral i P-huset Hyllie tillsammans med fordonets registreringsnummer.

Hyra av hela ytan för parkering av tunga fordon

Önskas hela ytan hyras för parkering av tunga registrerade fordon kan detta ske till ett pris av 2400 kr exkl moms/kalenderdygn. 

Beställning ska ske via mail 5 vardagar innan påbörjad parkering och följande uppgifter ska uppges:

• Önskat parkeringsområde: Hyllie Väster grusyta – hyra av hela ytan
• Faktureringsadress, org nr, kontaktperson med tel nr/mail
• Kalenderdygn fr o m -- t o m

Observera att vi inte kan hindra andra fordon att köra in på ytan. Annat än tunga registrerade fordon är inte tillåtet att uppställas på ytan.

Parkering Malmös övervakningscentral ligger i bottenvåningen på P-huset Hyllie, Arenagatan 10.
Öppettider alla dagar kl 06-24. Tel 040-605 69 44.
Mailadress för beställning (skickas till båda): kent.hansen@pmalmo.se mikael.haggblom@pmalmo.se
Definition av tungt fordon: fordon som har en totalvikt som överstiger 3,5 ton

 

Skriv ut