Rubrikbild

Parkeringsnorm och parkeringspolicy i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden (kommunen) ar ett övergripande ansvar för planering av parkering i staden men har ingen skyldighet att ordna parkering. Detta ansvarar fastighetsägaren för. Stadbyggnadsnämnden anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren ska tillgodose i en s k parkeringsnorm. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid detaljplanering och som krav vid bygglov.

Läs parkeringsnorm och parkeringspolicy i Malmö här

Skriv ut