Rubrikbild

Parkeringsnorm och parkeringspolicy i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden (kommunen) ar ett övergripande ansvar för planering av parkering i staden men har ingen skyldighet att ordna parkering. Detta ansvarar fastighetsägaren för.

Stadbyggnadsnämnden anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren ska tillgodose i en s k parkeringsnorm. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid detaljplanering och som krav vid bygg lov.

Parkeringspolicy och parkeringsnorm i Malmö.

Skriv ut