Rubrikbild

Boendeparkering

Är du intresserad av att hyra boendeparkering på tomtmark? Du hittar de adresser där man som boende är beviljad boendeparkering i vår karta.

Med tomtmark menas enskild plats, privat mark, generellt avgränsade markparkeringar och parkeringshus. I vår parkeringskarta kan du se var det finns boendeparkering.

Gör så här

1. Klicka på kartan.
2. Välj Hyra p-plats och klicka på detaljered sökning.
3. Klicka sedan på boendeparkering. Du får upp ytor med boendeparkering i kartan.
4. Klicka på en yta (P) i kartan som passar dig. Nu får du upp knappen "Giltiga adresser". Klicka på knappen och du ser samtliga adresser där du som boende är beviljad boendeparkering.

Läs mer om betalningssätt och villkor här.

Till kartan

Boendeparkering på gatumark

Med boendeparkering på gatumark menas parkering längs med gata. Detta kan du få inom vissa områden i Malmö. När du har boendeparkeringstillstånd behöver du bara flytta bilen under de tider då gatan ska städas. Tillståndet ansöker du om hos Gatukontoret, klicka här.

Skriv ut