Rubrikbild

Så funkar bomsystem

Vi installerar allt fler bomsystem i våra parkeringsanläggningar. Om du har ett fast abonnemang så får du ett keycard som du använder vid in- och utfart.

Kunder som tecknar sig för ett abonnemang hos oss får hemskickat ett passerkort, ett s k KeyCard. Kortet är unikt och är din nyckel till p-anläggningen.

Infart

1. Kör fram till bommen
2. Håll ditt KeyCard intill läsaren..
(vänta tills bommen lyfts innan du avlägsnar KeyCard)
3. Kör in

Utfart

1. Kör fram till bommen
2. Håll ditt KeyCard 2-3 cm framför springan
(vänta tills bommen lyfts innan du avlägsnar KeyCard)
3. Kör ut

OBS! Du måste köra ända fram till bommen för att pelaren skall aktiveras.

Att tänka på vid driftstopp

KeyCard är giltigt endast för ett fordon. En förutsättning för att ditt KeyCard skall fungera felfritt är att det växelvis används för in- och utfart. Om du vid ett driftstopp (t ex strömavbrott) inte kan använda ditt KeyCard kommer det ur fas.

Skriv ut