Rubrikbild

Avboka p-plats

Här kan du enkelt säga upp ditt abonnemang som du har hos oss. Tänk på att uppsägning av abonnemang skall ske senast en kalendermånad före innevarande abonnemangsperiods utgång. Annars förlängs abonnemanget med motsvarande den initialt avtalade abonnemangsperioden.

Kundnummer
Personnummer/Organisationsnummer
Namn/Företagsnamn
Område (t.ex. 062:001)
Antal platser
Avtalsnummer/Dekalnummer/Platsnummer (om flera använd "," mellan varje)
Keycardsnummer (om flera använd "," mellan varje)
Datum för abonnemangets upphörande
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Skriv ut