Rubrikbild

Övriga tillstånd

Om skolan för enstaka dagar är i behov av ett parkeringstillstånd med anledning av verksamhet som är knuten till skolan, t ex lärarutbildning, föräldramöte eller dylikt så kan platschefen eller motsvarande person ansöka om ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Önskemål om sådant tillstånd ska mailas till Reklamationer@pmalmo.se senast 3 arbetsdagar före planerad verksamhet. 

Skriv ut