Rubrikbild

Avbokning

Då korten bokas på löpande basis (om ej annat angivits vid första bokningtillfället. Detta innebär att p-kortet skall avbokas en kalendermånad före ingången termin.
Om terminskort funnits föregående termin skall det avbokas om tjänsten upphört eller flyttats till annan skola. 
Avbokning kan ske från skolan via bif. avboknings-blankett. ???
P-kortet kan även avbokas av innehavaren själv via telefon till Parkering Malmö´s Kundcenter 040-605 69 80 . 
Korten skall avbokas senast 1 juni för höstterminen och senast 1 december för vårterminen.

Terminskortet bokas på löpande abonnemang om inget annat angivits vid första bokningtillfället. Detta innebär att du har en kalendermånads uppsägningstid på ditt abonnemang.

Terminskortet ska avbokas senast:

  • 30 maj för vårterminen.
  • 30 november för höstterminen.
Terminskortet ska avbokas av innehavaren själv via telefon till Parkering Malmös Kundcenter 040-605 69 80 eller via e-post till kundcenter@pmalmo.se. Tänk på att ange kundnummer eller personnummer om du mejlar oss.
Skriv ut