Rubrikbild

Parkeringsvillkor

Terminskortet gäller alla dagar mellan kl 07-22. Läs mer om parkeringsvillkoren i våra allmänna villkor för parkering. Det är rektorn eller motsvarande person på respektive skola som avgör vem och hur många som får boka parkering.

Terminskortet får endast användas i tjänsten och kan bara beställas till den skola man tjänstgör på. Om parkeringsplatser saknas på din skola/förskola kontakta rektor eller motsvarande person för att se om det finns möjlighet till parkering på annan närliggande skola/förskola.

Uppsättning av egna parkeringsskyltar är inte tillåtet och kommer i förekommade fall att plockas bort utan ersättning för skylten.

Skriv ut