Rubrikbild

Priser och betalning

Priset för ett terminskort är marknadsanpassat utifrån priserna för parkering i samma område. För information om marknadspris och eventuell förmånsbeskattning hänvisas till Skatteverket.

Zonpriser för terminskort:

Zon A           Innerstaden*                    3.600 kr/termin                 
Zon B           Stadsgränsen*                 2.000 kr/termin
Zon C           Yttre staden*                    1.000 kr/termin

Prislista

Betalning

Du kan välja ett av följande betalningsalternativ:

- PDF-faktura (skickas via e-post)
E-faktura
Autogiro

Obs! Om du vill ha fakturan hemskickad till dig så är avgiften 45 kr per faktura fr o m den 1 januari 2019. 

Skriv ut