Rubrikbild

Vi skapar plats för ett hållbart Malmö

Parkering Malmö installerar 100 nya laddpunkter i Malmö i samarbete med E.ON. Förhoppningen är att om det finns fler möjligheter i staden att ladda sin elbil så kommer också fler att köpa elbil, vilket i förlängningen bidrar till att tillgodose Malmö stads miljömål. 

De 100 nya laddpunkterna kommer att försörjas med förnybar energi. Förnybar energi produceras idag huvudsakligen med vattenkraft, bioenergi och vindkraft men även solenergin tar en allt större roll som förnybar energikälla.De flesta förnybara energikällor, som vind-, vatten- och bioenergi, kommer ursprungligen från solenergi och genom att bygga ut laddinfrastrukturen i Malmö så kommer såväl utsläppen av klimatgaser som utsläpp med lokal miljöpåverkan att minska.

De nya laddpunkterna installeras i Parkering Malmös egna anläggningar; P-huset Hyllie, P-huset Hyllie Allé, P-huset Södervärn, P-huset Anna, P-huset Godsmagasinet, P-huset Bagers Plats, P-huset Fullriggaren, P-huset Stadion, och P-huset Annestad (invigs i februari 2018). Det kommer även att installeras laddpunkter på CMP markparkering som Parkering Malmö förvaltar.

Skriv ut