Rubrikbild

Vi skapar plats för ett hållbart Malmö

Parkering Malmö installerade 2018, 100 nya laddpunkter i Malmö i samarbete med E.ON. Laddpunkterna försörjs med förnybar energi. Förnybar energi produceras idag huvudsakligen med vattenkraft, bioenergi och vindkraft men även solenergin tar en allt större roll som förnybar energikälla. De flesta förnybara energikällor, som vind-, vatten- och bioenergi, kommer ursprungligen från solenergi och genom att bygga ut laddinfrastrukturen i Malmö så kommer såväl utsläppen av klimatgaser som utsläpp med lokal miljöpåverkan att minska.

De nya laddpunkterna har installerats i Parkering Malmös egna anläggningar P-huset Hyllie, P-huset Hyllie Allé, P-huset Södervärn, P-huset Anna, P-huset Godsmagasinet, P-huset Bagers Plats, P-huset Fullriggaren, P-huset Stadion, och P-huset Annestad.

Skriv ut