Gå till innehåll
Risk för köbildning vid P-huset Södervärn pga grävarbete Den 29/11 – 26/12 utför Fastighets- och gatukontoret grävarbete på Upplandsgatan, vilket tvingar trafiken ut mot Södra Förstadsgatan. Detta är inget Parkering Malmö råder över, men tyvärr skapar det trafikstörning med risk för lång köbildning i samband med utfarten från P-huset. Vi ber därför våra kunder att i möjligaste mån undvika tider då det råder rusningstrafik.
Läs mer

Startsida

Hållbarhet via återbrukat material

Parkering Malmö satsar på att bygga fler hållbara parkeringshus. Vårt nästa nybyggnadsprojekt är ett parkeringshus i Hyllie, söder om badhuset. P-huset kommer att bestå av ca. 300 p-platser, solceller på taket och flera mobilitetslösningar som är tillgängliga för boende och verksamma i området. Det unika med parkeringshuset är att fasaden kommer att bestå av återbrukat material. Förhoppningen är att kunna använda glasskivor från ett renoveringsprojekt, stålskelett som är en restprodukt från tillverkningsindustri samt lameller från uttjänta värmeväxlare.

Är ni en entreprenör som vill ligga i framkant när det gäller hållbart byggande och vill ni vara med att bryta nya mark inom återbruk? Då är ni varmt välkomna att lämna anbud på vår TE-förfrågan gällande Kv Cyklopet i Malmö. Handlingar finns nu publicerade på Tendsign.

Läs mer om Cyklopet!

Läs mer

Aktuella nyheter från Parkering Malmö

30 november
Närbild på P-huset Södervärns fasad där man ser ovankanten av ett blått mittenparti och lite av de övre parkeringsplanen

Grävarbete skapar risk för köbildning vid P-huset Södervärn

Den 29/11 – 26/12 utför Fastighets- och gatukontoret grävarbete på Upplandsgatan, vilket tvingar trafiken ut mot Södra Förstadsgat...

Läs mer
26 november

Pehr Andersson utsedd som tf VD på Parkering Malmö

Parkering Malmös VD, Michael Olsson har valt att lämna sitt uppdrag och tackat ja till rollen som vVD på fastighetsföretaget Hub P...

Läs mer
01 november

Asfaltering i P-huset Anna

Mellan den 15 och 26 november kommer infartsrampen i P-huset Anna att asfalteras. Det innebär att infarten kommer att vara avstäng...

Läs mer

Nyheter från Parkering Malmö

16 november

Nytt P-hus i Hyllie med fokus på återbruk

Parkering Malmö planerar att under de närmaste 10 åren bygga fem nya P-hus i den snabbt växande stadsdelen Hyllie. Näst på tur är ...

Läs mer
02 juni

Parkering Malmö bygger hållbart i Sege Park: Parkeringshuset återvinner regnvattnet

Parkering Malmö vill bidra till hållbar stadsutveckling och bygger nu ett parkeringshus utöver det vanliga i Sege Park – med en st...

Läs mer
28 maj

Sveriges största P-hus i trä tar form i Sege Park

Bygget av Sveriges största parkeringshus i trä pågår just nu för fullt i Sege Park. Markarbetet som pågått sedan december är klart...

Läs mer
Vill du veta vad det kostar att parkera? Se vår prislista!
Gul fågelholk vid växtvägg på P-huset Fullriggaren
Översikt över P-huset Hyllie nattetid med stationstorget i förgrunden