Gå till innehåll

Hållbar mobilitet

Med målet att bli ”Sveriges Klimatsmartaste stad” har Malmö stad en tydlig ambition att bli tillgängligare för fler genom ökad hållbar mobilitet. Befintliga ytor ska nyttjas på annat sätt än parkerade bilar. För att få en önskvärd omställning mot en stad formad kring mobilitet snarare än bilism krävs attraktiva alternativ till att äga bilen själv. Genom att tänka på hållbart resande och skapa plats för alternativ till att äga egen bil bidrar Parkering Malmö i omställningen till ett hållbart transportsystem i Malmö.