Gå till innehåll

CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande

För att arbeta mer hållbart och minska vårt klimatavtryck har Parkering Malmö valt att ansluta till Centrum för cirkulärt byggande - CCBuild. CCBuild är en samverkansarena med målet att stötta branschens omställning till mer cirkulärt byggande. Av Sveriges totala mängd avfall kommer en tredjedel från byggande och rivning, men mycket av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas.