Gå till innehåll

Vad vi gör

Parkering Malmös huvuduppdrag är att bygga och förvalta parkeringsmöjligheter på tomtmark i Malmö. Vi övervakar även parkering av fordon på uppdrag av externa fastighetsägare.