Gå till innehåll

Aktuella nyheter

Kundundersökning

Vad tycker kunderna om våra parkeringsanläggningar? För att få svar genomförde Parkering Malmö under hösten en kundundersökning där vi fick svar på frågor om anläggningarnas tillgänglighet, trygghet och skyltning men också om vår service och information.

Läs mer →

Parkering Malmö bidrar till en God Jul

Parkering Malmö har i flera år bidragit med en julgåva till Skånes stadsmission, och gör så även i år. Genom att vara julpartner till Skåne Stadsmissions verksamhet är vi med och stöttar barnfamiljer och andra som har det svårt. I år har vi även valt att till julen stödja två av våra andra samarbetspartners, nämligen Röda Korset och Friends.

Läs mer →

Gjutasfalt i P-huset Sege Park

Parkeringshuset i trä som tar sin form i Sege Park är unikt på många sätt. Nytänk och innovationer innebär att det inte alltid finns mycket branscherfarenhet för vissa moment. Så låg det bl a till när det gällde att lägga tätskiktet på bjälklaget i trä.

Läs mer →

Julkampanj Friends

Under december månad skänker vi på Parkering Malmö en del av våra intäkter till Friends. Var med och bidra du också! Din gåva hjälper Friends att utbilda flera i kampen mot mobbning.

Läs mer →

Risk för köbildning pga grävarbete

På grund av det grävarbete för fjärrvärmeledningar som utförs på uppdrag av Region Skåne mellan 29/11 – 26/12 utanför P-huset Södervärn kan det uppstå köbildning vid utfarten från parkeringshuset. Under rusningstider på morgon och eftermiddag har vi p-vakter på plats som dirigerar trafiken för att minska trafikstörningen.

Läs mer →

Pehr Andersson utsedd som tf VD på Parkering Malmö

Parkering Malmös VD, Michael Olsson har valt att lämna sitt uppdrag och tackat ja till rollen som vVD på fastighetsföretaget Hub Park. Rekryteringsprocessen av ny VD till Parkering Malmö har påbörjats. Till dess att en ny VD är tillsatt, har styrelsen utsett Pehr Andersson, som tillförordnad VD.

Läs mer →

Asfaltering i P-huset Anna

Mellan den 15 och 26 november kommer infartsrampen i P-huset Anna att asfalteras. Det innebär att infarten kommer att vara avstängd vardagar mellan kl. 9:00 och 15.00. Vänligen följ avspärrningarna på plats. Utfarten påverkas inte av arbetet.

Läs mer →

Bilens dag

Idag, den 28 oktober är det ”Bilens dag” och denna dag vill vi på Parkering Malmö passa på att uppmärksamma våra kunder på hur smidigt det är att betala sin parkering med mobilen. Det finns stora fördelar: du får fullt kontroll över din parkering, du slipper köer vid betalautomater och sparar tid för de saker som verkligen betyder något för dig!

Läs mer →

E.ON bygger kylanläggning i P-huset Södervärn

Parkering Malmö ser framåt att parkeringshusen kommer få allt viktigare roll som energihubbar i Malmö. Därför är vi glada att vi genom att upplåta yta till E.ON i P-huset Södervärn kan bidra till smarta energilösningar för staden.

Läs mer →

Climathon 2021

Parkering Malmö har tillsammans med Malmö stad tagit fram en utmaning till årets Climathon i Lund. Utmaningen består i att ta fram lösningar för hur mobilitetszoner bäst implementeras i Malmö. 

Läs mer →