Gå till innehåll

Aktuella nyheter

Smartare laddning med ny mjukvara i våra laddboxar

22 december 2023. Vi fortsätter vår resa mot att erbjuda våra elbilskunder en förbättrad produkt. Från den 1 februari, 2024 kommer du som är kund i P-husen Hylle Allé, Sege Park, Fullriggaren eller Södervärn endast att betala för den el som du faktiskt laddar. Detta eftersom våra laddboxar nu är kopplade till Parkster.

Läs mer →

Luciafirande på Södervärn

13 december, 2023. För att uttrycka vår uppskattning gentemot våra kunder på P-huset Södervärn bjöd Parkering Malmö in till en lussefika under Luciadagen.

Läs mer →

Drevet hyr lokal i Sege Park

4 december, 2023. Vi är glada att välkomna Drevet som hyresgäst i vårt mobilitetshus Sege Park. Organisationen har flyttat in i lokalen på bottenplanet, där de kommer att skapa aktiviteter för de boende på området med fokus på cirkulär ekonomi.

Läs mer →

Nytt ramavtal Wihlborgs

27 oktober, 2023. Parkering Malmö förvaltar inte enbart egna anläggningar utan sköter även parkering på uppdrag av andra fastighetsägare. Nu har vi tecknat ett nytt ramavtal med Wihlborgs Fastigheter. Avtalet omfattar 22 parkeringsområden och drygt 2000 p-platser och gäller mellan den 1 januari 2024 och den 31 december 2025.

Läs mer →

P-huset Södervärn låser dörrarna kvälls- och nattetid

15 september, 2023. Från och med den 18 september kommer entrédörrarna i P-huset Södervärn att vara låsta mellan 18-06. Porten till parkeringshuset kommer att vara öppen under dagtid så att det inte ska bildas köer vid in- och utfart i rusningstrafiken. Porten kommer att vara stängd mellan 18-06, men öppnas automatiskt när ett fordon närmar sig. På så vis blir parkeringshuset både tillgängligt och tryggt för Parkering Malmös kunder.

Läs mer →

Bomfri parkering i P-huset Anna

21 augusti, 2023. På Parkering Malmö arbetar vi aktivt för att utveckla parkeringslösningar som ska göra det enklare för våra kunder när de parkerar. Som ett led i detta kommer vi att införa bomfri parkering i P-huset Anna. Det innebär att det blir enklare för kunderna och att trafikflödet vid in- och utfart snabbas upp.

Läs mer →

Malmö in the making

16 augusti, 2023. I samband med att "World Capital of Architecture" pågår i Köpenhamn arrangerar Malmö stad ”Malmö in the making” – ett program där Malmöborna får möjligheten att utforska frågor om stadens rum, arkitektur och kultur. Det publika programmet genomförs i september av ett brett urval av verksamheter inom Malmös arkitektur-, konst- och kulturvärld. Naturligtvis vill Parkering Malmö vara med och bidra, och inbjuder därför till två olika event.

Läs mer →

Trafikkalendern

25 maj 2023. Under 2023 har Parkering Malmö återigen valt att stödja Trafikkalendern och deras viktiga arbete för att främja trafiksäkerheten för barn och unga i deras närmiljö.

Läs mer →

Bomsystem Stadion

25 april 2023. Med anledning av den hittills rådande trafiksituationen på stadionområdet har fritidsförvaltningen beslutat att sätta upp bommar och infört korttidstaxa på området för att minska antalet bilar till och från skolan.

Läs mer →