Gå till innehåll

Sege Park

Första spadtaget till Mobilitetshuset Sege Park togs i december, 2020. Knappt två år senare invigdes Sveriges största parkeringshus i trä – Parkering Malmös spjutspets inom klimat och innovation. Det är byggt i trä och har bland annat solceller, växtklädda fasader, dagvattenåtervinning, ett stort antal laddplatser för elfordon samt smarta lösningar för optimering av energiflöden.