Gå till innehåll
Information till våra abonnemangskunder Påminnelsefakturor kommer inom kort att skickas ut av Svea Inkasso AB, som från och med april månad nu utför denna hantering på uppdrag av Parkering Malmö. För mer information, klicka på Läs mer.
Läs mer
Mobilitetshuset Sege park

Sege Park

Första spadtaget till Mobilitetshuset Sege Park togs i december, 2020. Knappt två år senare invigdes Sveriges största parkeringshus i trä – Parkering Malmös spjutspets inom klimat och innovation. Det är byggt i trä och har bland annat solceller, växtklädda fasader, dagvattenåtervinning, ett stort antal laddplatser för elfordon samt smarta lösningar för optimering av energiflöden.