Gå till innehåll
Närbild på en vit bil med Parkering Malmös logotype i grönt

Helhetslösningar för parkering

Parkering Malmö hanterar all den service som krävs för att upprätthålla en trygg och säker parkering, både i våra egna parkeringsanläggningar och de vi sköter på uppdrag av fastighetsägare. Verksamheten består av tre delar: övervakning, kundservice och drift.