Gå till innehåll
Översiktsbild över delar av Malmö med Turning Torso i mitten och kustremsan med vatten i bakgrunden

Detta är ett parkeringsköp

Det är varje fastighetsägares ansvar att lösa parke­ringsbehovet för den fastighet de har för avsikt att bygga. I första hand ska parkeringsbehovet lösas i samutnyttjad parkeringsanläggning i andra hand inom aktuell fastighet. Parkeringsbehovet beräknas efter vid varje tillfälle gällande parkeringsnorm fastställt av Kommunfullmäktige. Fastighetsägare kan genomföra olika mobilitetsåtgärder, i syfte att sänka behovet av parkeringsplats. Bygglovet anger sedan det minimiantal parkeringsplatser som ska anläggas beroende på vad fastigheten ska användas till (parkeringsnorm).