Gå till innehåll
P-huset Bagers plats - Tillfälligt stängt för korttidskunder Fr o m den 31/3 t o m 4/4 pågår underhållsarbete i P-huset Bagers plats. Parkering är därför endast möjlig för våra månadskunder under dessa dagar. Vi hoppas att det inte ställer till besvär. Vänliga hälsningar, Parkering Malmö.
Översiktsbild över delar av Malmö med Turning Torso i mitten och kustremsan med vatten i bakgrunden

Detta är ett parkeringsköp

Det är varje fastighetsägares ansvar att lösa parke­ringsbehovet för den fastighet de har för avsikt att bygga. I första hand ska parkeringsbehovet lösas i samutnyttjad parkeringsanläggning i andra hand inom aktuell fastighet. Parkeringsbehovet beräknas efter vid varje tillfälle gällande parkeringsnorm fastställt av Kommunfullmäktige. Fastighetsägare kan genomföra olika mobilitetsåtgärder, i syfte att sänka behovet av parkeringsplats. Bygglovet anger sedan det minimiantal parkeringsplatser som ska anläggas beroende på vad fastigheten ska användas till (parkeringsnorm).