Gå till innehåll
Information till våra abonnemangskunder Påminnelsefakturor kommer inom kort att skickas ut av Svea Inkasso AB, som från och med april månad nu utför denna hantering på uppdrag av Parkering Malmö. För mer information, klicka på Läs mer.
Läs mer
Öppettider under sommaren Vår kundservice har ändrade öppettider under sommaren; 1 juni - 31 augusti. För mer information se Läs mer.
Läs mer
Översiktsbild över delar av Malmö med Turning Torso i mitten och kustremsan med vatten i bakgrunden

Detta är ett parkeringsköp

Det är varje fastighetsägares ansvar att lösa parke­ringsbehovet för den fastighet de har för avsikt att bygga. I första hand ska parkeringsbehovet lösas i samutnyttjad parkeringsanläggning i andra hand inom aktuell fastighet. Parkeringsbehovet beräknas efter vid varje tillfälle gällande parkeringsnorm fastställt av Kommunfullmäktige. Fastighetsägare kan genomföra olika mobilitetsåtgärder, i syfte att sänka behovet av parkeringsplats. Bygglovet anger sedan det minimiantal parkeringsplatser som ska anläggas beroende på vad fastigheten ska användas till (parkeringsnorm).