Gå till innehåll

Bolagsstyrning

Parkering Malmö är ett affärsdrivande kommunägt bolag. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Malmö och speglar dess partipolitiska sammansättning. Styrelseordförande för Parkering Malmö är Christina Wessling. För närvarande pågår rekrytering av ny VD. Tillförordnad VD är Pehr Andersson.