Gå till innehåll
Översiktsbild över delar av Malmö med Turning Torso i mitten och kustremsan med vatten i bakgrunden

Social hållbarhet

Genom att sponsra olika föreningar och organisationer vill Parkering Malmö bidra till samhällsnytta, öka kännedomen om Parkering Malmös verksamhet samt skapa engagemang och stolthet hos våra medarbetare.