Gå till innehåll
Översiktsbild över delar av Malmö med Turning Torso i mitten och kustremsan med vatten i bakgrunden

Social hållbarhet

Genom att sponsra olika föreningar och organisationer vill Parkering Malmö bidra till samhällsnytta, öka kännedomen om Parkering Malmös verksamhet samt skapa engagemang, stolthet och kunskap hos våra medarbetare.