Gå till innehåll

Flexibilitet i Malmös elnät genom projektet CLUE

Med Malmös kraftiga befolkningstillväxt ökar stadens behov av el. Eftersom elnätet redan har nått sin kapacitetsgräns, måste behovet lösas med de resurser som finns. Genom EU-projektet CLUE har Parkering Malmö, tillsammans med flera andra aktörer, bidragit till att hitta lösningar för att minska belastningen på elnätet.