Gå till innehåll

Nytt mobilitetshus i Hyllie med fokus på elbilar och hållbarhet

Stadsdelen Hyllie växer snabbt till en tätbebyggd plats och med visionen att bli Öresundsregionens klimatsmartaste område. Planering och byggnation av bostäder, kontor, skolor, förskolor, parker och gator pågår för fullt för att ge plats för de ca 25 000 personer som beräknas vara bosatta här år 2040. För att skapa plats för områdets bilar och mobilitetslösningar planerar Parkering Malmö att bygga ett Mobilitetshus i området Parkside. Ambitionen är att bygga en anläggning som bidrar till omställningen från fossildriven till eldriven fordonsflotta i Malmö.