Nära Stadion ligger P-huset Stadion med infart från Eric Perssons väg. Anläggningen är kameraövervakad.

Antal handikapplatser: 6

För mer information om p-avgift och öppettider gå till kartan:

P-huset Stadion